Българска Християнска Телевизия На Живо

сега
"Думи на живот - Святият Дух" - п-р Любо и Таня Петкови
14:10 - 14:55
"Историята на брака" - част 2 - п-р Джон и Лиза Бивиър
14:55 - 15:10
"Докосване до безграничното" - предаване
15:10 - 16:00
„Божествено изцерение“ с брат Илия Миланов
16:00 - 17:00
Видеопроповед - "Силата на думите" - п-р Николай Кокончев
17:20 - 18:00
"Мисионерско пътуване - Тихият океан" - част 2 - предаване
18:00 - 18:30
"Боже, къде Си?" - част 6 - предаване
18:30 - 19:00
"Как водачите изграждат екип?" - част 2 - п-р Роб Карман
19:00 - 19:30
"Стражът" - предаване
19:30 - 20:00
Детска програма
20:00 - 08:00
Повторение на програмата за петък