Българска Християнска Телевизия ви поздравява с празника Възкресение Христово!
Христос възкръсна! Наистина възкръсна!
Молим се Божията сила, която възкреси Христос от мъртвите да продължава да действа във вашия живот и живота на вашите любими.
Вярата в Бога и силата на Възкресението се движат ръка за ръка и не можем да отделим едното от другото.
Колкото по-голяма е вярата и упованието във възкръсналия Христос, толкова по-големи и по-чести ще са чудесата в нашия живот.
Бог иска да благослови България и вярващите в Него хора са каналите на това благословение. Нека с молитва, с вяра и с истинска духовна активност да се борим за една възкресена от бедността и негативизма - нова България.

Екипа на БХТВ.