Програма

сега
20:00 - 08:00

Повторение на програмата за четвъртък

12ч и 0мин
9:30 - 10:00

"Духовно пробуждане" - п-р Стойка Богданова

30 мин
08:00 - 09:00

Видеопроповед - п-р Геннадий Ни - Варна

1ч и 0мин
09:00 - 09:30

Видеопроповед - д-р Чарлз Стенли

30 мин
09:30 - 10:30

Видеопроповед - п-р Емил Неделчев - Силистра

1ч и 0мин
10:30 - 11:00

"По пътя на мисионерския призив - Завръщане в Африка" – предаване

30 мин
11:00 - 12:00

Видеопроповед - п-р Живко Тончев – Бургас

1ч и 0мин
12:00 - 12:15

"Както тренираш, така ще се състезаваш" - част 3 - п-р Том МакГуайър

15 мин
12:15 - 13:15

"Погледни към небето" - видеопроповед

1ч и 0мин
13:30 - 14:00

"Думи на живот" - п-р Любо и Таня Петкови

30 мин
14:00 - 14:55

"Добро, или Бог?" - част 1 - п-р Джон Бивиър

55 мин
14:15 - 15:00

"Докосване до безграничното" - предаване

45 мин
15:00 - 17:40

"Нова песен 2019" - Фестивал за авторска христ. музика

2ч и 40мин
17:40 - 18:40

Видеопроповед - п-р Николай Кокончев

1ч и 0мин
18:30 - 19:00

Видеопроповед - п-р Роб Карман

30 мин
19:00 - 19:30

"Стражът" - предаване

30 мин
19:30 - 20:00

Детска програма

30 мин
20:00 - 08:00

Повторение на програмата за петък

12ч и 0мин
08:00 - 09:00

Видеопроповед - п-р Мирослав Маринов - Варна

1ч и 0мин
09:00 - 09:30

"По-могъща от меча" - док. филм

30 мин
09:40 - 10:00

Видеопроповед - Еди Керян

20 мин
10:00 - 10:30

Зрителите питат - пасторите отговарят

30 мин
10:30 - 11:30

Божествено изцерение с брат Илия Миланов

1ч и 0мин
11:30 - 12:00

"Свръхестествено е" - предаване

30 мин
12:00 - 12:30

Информационна емисия на БХТВ

30 мин
12:30 - 14:15

Игрален филм

1ч и 45мин
14:15 - 15:00

Видеопроповед - п-р Стефан Димитров - Бургас

45 мин
15:00 - 16:00

Видеопроповед - п-р Ангел Пелтеков - Пловдив

1ч и 0мин
16:00 - 16:30

"Боже, къде Си?" - предаване

30 мин
16:20 - 17:20

"Слава на Бога - интервю с Джонатан Кан"

1ч и 0мин
17:20 - 18:20

"Създадено в Израел" - СБН

1ч и 0мин
18:20 - 18:45

От архивите на Били Греъм

25 мин
18:30 - 19:30

Видеопроповед - п-р Николай Марков - Добрич

1ч и 0мин
19:30 - 20:00

Детска програма

30 мин
20:00 - 08:00

Повторение на програмата за събота

12ч и 0мин
08:00 - 09:00

Информационна емисия на БХТВ

1ч и 0мин
08:35 - 09:00

Видеопроповед - п-р Живко Тончев

25 мин
09:20 - 10:00

"Не се отказвай" - п-р Джон Бивиър

40 мин
10:00 - 10:30

"Корени на вярата - Библейските личности" - Бл. Белев

30 мин
10:30 - 11:00

"По-могъща от меча" – док. филм

30 мин
11:00 - 12:25

Игрален филм

1ч и 25мин
12:25 - 12:55

"Отворено небе" - Силвия Бони – Италия

30 мин
12:45 - 13:15

"Делата на Бог" - част 4

30 мин
14:00 - 15:00

"Слава на Бога - История на път"

1ч и 0мин
15:00 - 16:00

Среща с Благовест Белев

1ч и 0мин
16:00 - 16:45

"Попитай Дани Танев" – предаване

45 мин
16:50 - 17:20

Видеопроповед - п-р Роб Кармен

30 мин
17:20 - 17:40

"Духовно пробуждане" - п-р Ал. Богданов

20 мин
18:00 - 19:00

Видеопроповед - п-р Опренов - София

1ч и 0мин
19:00 - 19:30

Видеопроповед - "Открийте величието в себе си" - п-р Джоел Остийн

30 мин
19:30 - 20:00

Детска програма - "Книга на книгите"

30 мин
20:00 - 08:00

Повторение на програмата за неделя

12ч и 0мин
08:00 - 09:00

Видеопроповед - Благовест Белев

1ч и 0мин
09:30 - 10:00

Видеопроповед - п-р Валентин Георгиев – Бургас

30 мин
10:30 - 11:20

"Попитай Дани Танев" - предаване

50 мин
11:20 - 12:20

Видеопроповед - Руска църква

1ч и 0мин
12:20 - 12:50

„H2O” – предаване

30 мин
12:50 - 13:20

„Багрите на Българското” – фолклор

30 мин
13:10 - 14:10

"Пътеводител за търсачи на истина" - п-р Д. Лучев

1ч и 0мин
14:10 - 14:50

"Думи на живот - Покорство и бунт"

40 мин
14:50 - 15:30

Клуб 700

40 мин
15:30 - 15:40

„Докосване до безграничното” - предаване

10 мин
16:00 - 17:05

Видеопроповед - п-р Н. Марков - Добрич

1ч и 5мин
17:15 - 18:00

"Божествено изцерение" - курс - част 13

45 мин
18:00 - 18:30

„Любовта говори” - част 2 - предаване

30 мин
18:30 - 19:00

Детска програма

30 мин
19:00 - 20:00

Видеопроповед – п-р Емил Неделчев

1ч и 0мин
20:00 - 08:00

Повторение на програмата за понеделник

12ч и 0мин
08:00 - 09:00

Видеопроповед - п-р Николай Марков - Добрич

1ч и 0мин
09:00 - 09:30

Видеопроповед - д-р Чарлз Стенли

30 мин
09:30 - 10:00

"Не се отказвай" - част 8 - Джон Бивиър

30 мин
10:00 - 10:45

Видеопроповед - п-р Теодор Опренов - Баптистка църква - София

45 мин
10:50 - 11:50

Среща с Благовест Белев

1ч и 0мин
11:50 - 12:30

От архивите на Били Греъм

40 мин
12:30 - 13:00

„По пътя на мисионерския призив” – предаване

30 мин
13:00 - 13:30

„Багрите на Българското” - фолклор

30 мин
14:00 - 15:40

Балканска eвангелска конференция - София - част 1

1ч и 40мин
15:40 - 17:05

"Кръстът - символ на злото" - част 1 - п-р В. Георгиев

1ч и 25мин
16:20 - 16:45

"Дъщерите на Ева" - 5 част - "Историята на Мария - майката на Исус

25 мин
16:45 - 17:40

"Привилeгированата планета" - док. филм

55 мин
18:15 - 18:45

Призив за всички

30 мин
19:00 - 19:30

Зрителите питат - пасторите отговарят

30 мин
19:30 - 20:00

Детска програма

30 мин
20:00 - 08:00

Повторение на програмата за вторник

12ч и 0мин
08:00 - 09:00

Видеопроповед - п-р Стефан Димитров - Бургас

1ч и 0мин
09:00 - 10:00

Божествено изцерение с брат Илия Миланов

1ч и 0мин
10:00 - 11:00

Среща с Благовест Белев

1ч и 0мин
11:00 - 12:00

Видеопроповед - п-р Ангел Пелтеков

1ч и 0мин
12:15 - 12:40

"Лекът за бедност” – предаване

25 мин
12:45 - 13:40

Документален филм

55 мин
13:40 - 15:10

„Багрите на Българското” - фолклор

1ч и 30мин
14:10 - 14:45

"Думи на живот - Покорство и бунт" - п-р Любо и Таня Петкови

35 мин
14:45 - 15:30

"Щрихи според Евангелието на Марк" - п-р Д. Лучев

45 мин
15:30 - 15:50

"Живот в светлина" - п-р Мария Димитрова

20 мин
15:50 - 17:00

Балканска eвангелска конференция - 2

1ч и 10мин
18:00 - 18:30

Видеопроповед - д-р Чарлз Стенли

30 мин
18:30 - 19:00

"Свръхестествено е" - предаване

30 мин
19:00 - 19:30

Информационна емисия на БХТВ

30 мин
19:30 - 20:00

Детска програма

30 мин
20:00 - 08:00

Повторение на програмата за сряда

12ч и 0мин