Видео Библиотека

44:29
Дискусия на тема "Рождението на Исус Христос" - Варна
1:32:53
Бени Хин' Варна 2016 - Трета част: Помазанието от Святия Дух
13:26
Послания на Мир: Дай ми тази планина Постоянство във вярата - Благовест Белев
1:00:56
Концерт на световно известния тромпетист Арик Давидов
28:56
Послания на Мир: Увенчани с Божието благоволение - Благовест Белев
1:18:21
Божествено изцерение - 32 серия със свидетелството на Дияна Парова (Казанлък)
28:29
Раждането на Исус Христос - голямата картина: д-р Чарлз Стенли
31:49
Лили Ждракова в "Среща" с Благовест Белев
1:20:07
Бени Хин' Варна 2016 - Втора част: Тайната за Божията сила в човека