Видео Библиотека

57 мин
Среща с Благовест Белев - пророк Том МакГуайер Тексас
1ч и 2мин
Среща с Благовест Белев - адвокат Виктор Костов и пастор Тони Еленков
54 мин
Среща с Благовест Белев - Лидия Христова - Провита
33 мин
Среща с Благовест Белев - Чарлз Ажби - Великобритания
53 мин
Среща с Благовест Белев - п-р Бернадет Малхолан - Астралия
1ч и 2мин
Среща с Благовест Белев - Лигия Младенова - Пловдив
54 мин
Среща с Благовест Белев - п-р Мария Димитрова - ББЦ Градове за Исус
40 мин
Среща с Благовест Белев - п-р Любо Петков
34 мин
Среща с Благовест Белев - Франсоа Леман